Wsparcie dla Fostertravel.pl sp z o.o. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fostertravel.pl sp z o.o. prowadzi obecnie projekt dofinansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod tytułem: „Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fostertravel.pl sp. z o.o.” w ramach Priorytetu 8 – "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Więcej informacji o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można uzyskać na stronie www.poig.gov.pl.

Inwestycja przyczyni się do podwyższenia jakości dotychczasowych usług świadczonych przez naszą firmę oraz usprawni komunikacje informatyczną z naszymi partnerami.

Szukasz oferty? Zadzwoń do nas 801 00 31 21 lub 22 451 00 00