Fostertravel.pl

Karnawał w Rijece

City break - Rijeka, Chorwacja
City break
Karnawał w Rijece
Karnawał w Rijece
Karnawał w Rijece
Karnawał w Rijece
Karnawał w Rijece
1/8Zobacz wszystkie (8)Zobacz wszystkie zdjęcia (8)
Lokalizacja: Rijeka
Trwa weryfikacja ceny...

Skonfiguruj swoją ofertę

Opis i szczegóły oferty

Region
Chorwacja
Country
Rijeka

Opis wycieczki
PojedĹş z nami na karnawaĹ‚ do Rijeki! KarnawaĹ‚owe szaleĹ„stwo w rytmie wina, taĹ„ca i historii!
KarnawaĹ‚ to czas, w ktĂłrym kaĹĽdy moĹĽe stać siÄ™ osobÄ…, ktĂłrÄ… tylko zapragnie, oderwać od codziennoĹ›ci. W roku 1982 Turystyczna Organizacja miasta Rijeka powrĂłciĹ‚a do dawnej tradycji przebierania siÄ™ i od tego czasu tzw. maskare (maski) w wesoĹ‚y i swobodny sposĂłb, co roku w okresie schyĹ‚ku zimy, odganiajÄ… siĹ‚y zĹ‚a i mroku. W roku 1995 Rijeka zostaĹ‚a peĹ‚noprawnym czĹ‚onkiem Europejskiej Fundacji Miast KarnawaĹ‚owych. Do dnia dzisiejszego, kaĹĽdego roku przed rozpoczÄ™ciem Wielkiego Postu do Rijeki zjeĹĽdĹĽajÄ… siÄ™ mieszkaĹ„cy Chorwacji i turyĹ›ci z caĹ‚ego Ĺ›wiata, by wspĂłlnie wziąć udziaĹ‚ w paradzie przebieraĹ„cĂłw. Ulice miasta wypeĹ‚nia muzyka, taniec, fantazyjne pochody przebieraĹ„cĂłw, w tym tradycyjnie przebranych i haĹ‚aĹ›liwych zvonÄŤari (dzwonnicy, od chorwackiego sĹ‚owa „zvon” tj. dzwon). StrĂłj zvonÄŤara skĹ‚ada siÄ™ z biaĹ‚ych spodni, pasiastej koszuli, owczej skĂłry na plecach oraz obowiÄ…zkowo dzwonu - jego wielkość Ĺ›wiadczy o wieku i sile mężczyzny. Nakrycie gĹ‚owy różni siÄ™ w zaleĹĽnoĹ›ci od regionu, ale najczęściej jest to zwierzÄ™ca maska lub kwieciĹ›cie ozdobiony kapelusz. W rÄ™ku zvonÄŤari trzymajÄ… drewniany kij i chorwackie wino. W okresie karnawaĹ‚u krajobraz Rijeki zmienia siÄ™ nie do poznania - lokalna rakija i Ĺ›piew tworzÄ… niezapomniany klimat. To coĹ›, co po prostu trzeba zobaczyć i przeĹĽyć!


  W 2023 r. planowane sÄ… dwie imprezy:
 • KarnawaĹ‚ Rijeka 04.02 - Parada dzieciÄ™ca

 • KarnawaĹ‚ Rijeka 19.02 - Parada miÄ™dzynarodowa

 
Dopĺ‚aty wymagane na miejscu
 • koszty programowe: 20 €/os.  - obejmujÄ…ce koszty organizacyjne, usĹ‚ugÄ™ przewodnickÄ… oraz opĹ‚atÄ™ lokalnÄ… i parkingowÄ…; koszty nie podlegajÄ… rozliczeniu (pĹ‚atne u pilota w autokarze)
Dostä™pne opcje zakwaterowania
 • Oferta typu express - bez zakwaterowania
Dopĺ‚aty opcjonalne

 • ubezpieczenie rozszerzone

 • ubezpieczenie od kosztĂłw rezygnacji

 • pakiet komfort


Dodatkowe informacje

 • program jest programem ramowym – kolejność realizacji moĹĽe ulec zmianie lub odwrĂłceniu

 • pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych

 • program obejmuje zwiedzanie obiektĂłw z zewnÄ…trz; zwiedzanie wewnÄ…trz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego

 • cena nie obejmuje dodatkowych posiĹ‚kĂłw, napoi oraz wydatkĂłw wĹ‚asnych

 • dokumenty: dowĂłd osobisty lub paszport

 • zaleca siÄ™ wyrobienie karty EKUZ

 • Wszystkie wyjazdy z miast, ktĂłre nie znajdujÄ… siÄ™ na trasie przejazdu autokaru docelowego (tak zwane poĹ‚Ä…czenia antenowe z miast: Bydgoszcz, GdaĹ„sk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, GorzĂłw Wielkopolski, GrudziÄ…dz, Katowice, Konin, KrakĂłw, Ĺ�ĂłdĹş, MiÄ™dzyrzecz, Opole, Szczecin, Warszawa, WrzeĹ›nia) bÄ™dÄ… realizowane przy minimalnej liczbie 4 chÄ™tnych osĂłb. Uruchomienie poĹ‚Ä…czenia antenowego zostanie potwierdzone na 2 dni przed wyjazdem.

Przejazd autokarem

   Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKAR, realizowane sÄ… najnowoczeĹ›niejszÄ… flotÄ… autokarowÄ… w Polsce, ktĂłra speĹ‚nia wszystkie udogodnienia i standardy oferty Premium. Gwarantujemy transport autokarami z rocznikĂłw 2015-2022, z powiÄ™kszonÄ… przestrzeniÄ… miÄ™dzy siedzeniami oraz najwyĹĽszej klasy fotelami

 • W przypadku duĹĽej dostÄ™pnoĹ›ci autokarĂłw, naleĹĽÄ…cych do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejnoĹ›ci realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUM oraz PREMIUM.

 • W przypadku spiÄ™trzenia sprzedaĹĽy konkretnych ofert, istnieje moĹĽliwość realizacji przewozu pojazdami wynajÄ™tymi od naszych partnerĂłw i współpracujÄ…cych z nami przewoĹşnikĂłw. Zapewniamy, iĹĽ autokary te speĹ‚niajÄ… standardy i wymogi Biura Podróży OSKAR.


Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?

 • PosiadajÄ… najwyĹĽszej klasy komfortowe fotele z moĹĽliwoĹ›ciÄ… regulacji oparcia oraz zagĹ‚Ăłwka

 • Fotele wyposaĹĽone sÄ… w pasy bezpieczeĹ„stwa, skĹ‚adane stoliki, siatki na drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektĂłre z autokarĂłw ULTRAPREMIUM posiadajÄ… podnóżki typu szezlong)

 • NajwiÄ™ksza w Polsce przestrzeĹ„ miÄ™dzy siedzeniami, umoĹĽliwiajÄ…ca komfortowÄ… podróż*

 • Autokary posiadajÄ… zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletÄ™ oraz cafe bar

 • W autokarach ULTRAPREMIUM klienci mogÄ… korzystać z indywidualnego, multimedialnego systemu rozrywki w postaci tabletĂłw w zagĹ‚Ăłwkach foteli

 • Gniazdka 230V i USB w fotelach*


Połączenia antenowe


 •    Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, ktĂłre nie znajdujÄ… siÄ™ na gĹ‚Ăłwnej trasie przejazdu autokaru docelowego bÄ™dÄ… realizowane przy minimalnej liczbie 4 osĂłb. Uruchomienie poĹ‚Ä…czenia antenowego zostanie potwierdzone na 2 dni przed dniem wyjazdu.* nie dotyczy wybranych autokarĂłw 

Program ramowy

 1. Dzień
     Wyjazd z Polski zgodnie z rozkĹ‚adem jazdy autokarĂłw. Przejazd przez Czechy, SĹ‚owacjÄ™, WÄ™gry. Dojazd do Rijeki w godzinach porannych. (okoĹ‚o 840 km od granicy Gorzyczki)
 2. Dzień
      Przyjazd do Rijeki - najwiÄ™kszego portowego miasta Chorwacji. Rijeka, choć nie jest znana ze spektakularnych zabytkĂłw, od pierwszego wejrzenia urzeka fascynujÄ…cÄ… historiÄ…, niezwykĹ‚ym industrialnym klimatem i ciekawym poĹ‚Ä…czeniem architektury starej z nowoczesnÄ…. “Miasto, ktĂłre pĹ‚ynie” - nazywajÄ… je mieszkaĹ„cy nawiÄ…zujÄ…c zarĂłwno do poĹ‚oĹĽenia nad rzekÄ… RjecicÄ…, ale teĹĽ dynamicznej i niepokornej historii. Zwiedzanie rozpoczniemy od Zamku Trsat, malowniczo zlokalizowanego na wzgĂłrzu o tej samej nazwie w północnej części Rijeki. Na jego szczycie znajduje siÄ™ koĹ›ciół Matki Boskiej z Trsat oraz okazaĹ‚y, Ĺ›redniowieczny zamek FrankopanĂłw - jednego z najwaĹĽniejszych chorwackich rodĂłw szlacheckich, a takĹĽe XIII-wieczny koĹ›ciół Ĺ›w. Jerzego. To tutaj zaczęła siÄ™ historia miasta - powstaĹ‚o pierwsze grodzisko. DziĹ› z oryginalnej XIII – wiecznej twierdzy zachowaĹ‚y siÄ™ pozostaĹ‚oĹ›ci murĂłw, a w odrestaurowanym w XIX wieku neogotyckim paĹ‚acu mieszczÄ… siÄ™ galerie i restauracja. To co jednak przyciÄ…ga tu najbardziej, to wspaniaĹ‚e widoki, ktĂłre podziwiać bÄ™dziemy z jednej z wieĹĽ - panorama miasta i caĹ‚ej zatoki Kvarnerskiej. Na wzgĂłrzu znajduje siÄ™ rĂłwnieĹĽ pomnik Jana PawĹ‚a II, ustawiony zostaĹ‚ przy sanktuarium Maryjnym, w ktĂłrym papieĹĽ odprawiĹ‚ mszÄ™ w 2003 roku. Po zwiedzaniu Zamku przejeĹĽdĹĽamy do centrum miasta, gdzie oprĂłcz gĹ‚Ăłwnego deptaku „Korzo” zobaczymy miÄ™dzy innymi: Ĺ›redniowiecznÄ… wieĹĽÄ™ zegarowÄ…, katedrÄ™ Ĺ›w. Wita, koĹ›ciół WniebowstÄ…pienia N.M.P ze sĹ‚ynnÄ… “krzywÄ… wieżą” oraz port. NastÄ™pnie czas wolny (od ok. godziny 13:00) w centrum, by uczestniczyć w karnawaĹ‚owym szaleĹ„stwie w sercu Rijeki, czyli na najbardziej znanej ulicy Korzo. Czas wolny (okoĹ‚o 7h). Wyjazd w kierunku Polski.

 3. Dzień
  Przyjazd do Polski w godzinach popoĹ‚udniowo wieczornych, zgodnie z rozkĹ‚adem jazdy.Cena obejmuje


 • przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiÄ™kszona przestrzeĹ„ miÄ™dzy siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)

 • ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 15000 €, NNW 15000 zĹ‚, BP 1000 zĹ‚)

 • opiekÄ™ pilota w czasie podróży

 • realizacjÄ™ programu w oparciu o system TOUR GUIDE (zestawy sĹ‚uchawkowe)Pakiet komfort
KlientĂłw, ktĂłrym zaleĹĽy na konkretnym miejscu w autokarze, zachÄ™camy do zakupu Pakietu Komfort.


 • Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 50 zĹ‚/os

 • gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym

 • napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok)

 • torba materiaĹ‚owa z logoPakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz Wypoczynek. Cena: 100 zĹ‚/os • gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym

 • napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok)

 • torba materiaĹ‚owa z logoUbezpieczenie
      KaĹĽdy Uczestnik korzystajÄ…cy z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objÄ™ty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo UbezpieczeĹ„ S.A., na podstawie podpisanej umowy ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383.

      Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo UbezpieczeĹ„ S.A. przeznaczone jest dla osĂłb wyjeĹĽdĹĽajÄ…cych za  granicÄ™ w celach turystycznych i obejmuje podstawowy pakiet gwarantujÄ…cy:

 • ubezpieczenie kosztĂłw leczenia 15000 euro

 • ubezpieczenie nastÄ™pstw nieszczÄ™sliwych wypadkĂłw 15000 zĹ‚

 • ubezpieczenie bagaĹĽu (utrata 1000 zĹ‚)      Dodatkowo istnieje moĹĽliwość dokupienia ubezpieczenia:
 • ubezpieczenie od kosztĂłw rezygnacji z imprezy turystycznej:
  - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu,
  - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19
  UWAGA!!
  Ubezpieczenie od kosztĂłw rezygnacji to ochrona przed stratÄ… finansowÄ… na wypadek zdarzeĹ„ losowych. SkĹ‚adka ubezpieczenia odprowadzana jest bezpoĹ›rednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwoĹ‚ania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient moĹĽe zgĹ‚aszać bezpoĹ›rednio do Ubezpieczyciela.

 • ubezpieczenie rozszerzone KL 40 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN

 • ubezpieczenie dotyczÄ…ce sportĂłw: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie SportĂłw - szczegóły u konsultantĂłw
      Prosimy o zapoznanie siÄ™ z poniĹĽszymi dokumentami:
 • Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna, dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże


 • Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna, dokument do pobrania: Bezpieczne Rezerwacje

 • Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie Polski, dokument do pobrania: NNW na terenie Polski      Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.


Karta duĺľej rodziny
   JeĹ›li jesteĹ› posiadaczem Karty DuĹĽej Rodziny moĹĽesz przez caĹ‚y rok korzystać z rabatĂłw na nasze wyjazdy:
 • 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych
 • 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych
 • 100 zĹ‚ rabatu na obozy mĹ‚odzieĹĽowe
   WiÄ™cej informacji: Karta DuĹĽej Rodziny


Turystyczny fundusz gwarancyjny


W zwiÄ…zku z powoĹ‚aniem do ĹĽycia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego kaĹĽdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiÄ…zany jest do zapĹ‚aty nastÄ™pujÄ…cej kwoty:
 • 15 zĹ‚/os. przy kaĹĽdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjÄ…tkiem krajĂłw majÄ…cych granicÄ™ lÄ…dowÄ… z PolskÄ…;

 • 10 zĹ‚/os. przy kaĹĽdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjÄ…tkiem krajĂłw majÄ…cych granicÄ™ lÄ…dowÄ… z PolskÄ…;
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie Ĺ›rodkĂłw na pokrycie kosztĂłw powrotu do kraju oraz zwrot wpĹ‚at za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientĂłw biur podróży, ktĂłre utracÄ… pĹ‚ynność finansowÄ… i ogĹ‚oszÄ… niewypĹ‚acalność.


Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartoĹ›ci rezerwacji (w momencie jej dokonania). SkĹ‚adka nie jest przychodem biura..Ważne informacje
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie. Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem w wybranym kierunku.
Blisko 60 000 ofert
najlepszych biur podróży
Ponad 35 000 opinii
naszych klientów o hotelach
Gwarancja ceny
u nas zawsze najlepsze ceny
Ponad 201 000 klientów
wyjechało z nami od 1998