Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Fostertravel.pl w Polskiej Izbie Turystyki Fostertravel.pl - Rzetelna firma

Od 1998 roku wyjechało z nami ponad 135 000 klientów

91% klientów wybierze nas ponownie

Podróżujemy z wami od 1998 roku

22 451 00 00 wg stawki operatora

Bangkok i okolice - zwiedzanie Tajlandii z hotelami 4*

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 4813/37

Słonecznie

31°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Bangkok i okolice - zwiedzanie Tajlandii z hotelami 4*
Zdjecie: 1 z 27
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 13.07.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 13.07.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
7 dni
13.07.2021 - 21.07.2021
śniadania (BB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
7 dni
(13.07 - 21.07.2021)
Zmień
13 lipca 2021
(wtorek)
Zmień
BB
(śniadania)
Zmień

Podróż z:
wto 13.07.2021  
Warszawa - Bangkok
 
śro 21.07.2021  
Bangkok - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

323,82
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
8 580
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

8 580,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Tajlandia
Opis
BANGKOK - KANCHANABURI - PATTAYADzień 1. Warszawa - Bangkok. Wylot z Warszawy.Dzień 2. Bangkok. Przylot do Bangkoku i rozpoczę cie programu. Transfer do hotelu, spotkanie informacyjne. Wieczorem kolacja na statku spacerowym po rzece Chao Phraya (fakultatywnie - 1700 THB/os ok. 46 EUR/os.). Nocleg w hotelu.Dzień 3. Bangkok. Po ś niadaniu zwiedzanie najważ niejszych zabytkó w stolicy Tajlandii, znanymi jako "klejnoty Bangkoku". Zobaczymy sł yną cą z olbrzymiego posą gu zł otego Buddy ś wią tynię Wat Traimit. Nastę pnie Wat Phra Kheo i status Szmaragdowego Buddy. Pó ź niej skierujemy się w stronę Wielkiego Pał acu i zwiedzimy Wat Po - najstarszą buddyjską ś wią tynię kró lewską w Bangkoku z ogromnym posą giem leż ą cego Buddy. Rejs ł odzią po rzece Chao Praya i sieci kanał ó w prawobrzeż nej czę ś ci miasta. Wizyta w fabryce wyrobó w jubilerskich. Powró t do hotelu. Wieczorem kolacja w restauracji na 78-ym pię trze najwyż szego budynku Bangkoku - BAiyoke Sky (fakultatywnie - 1400 THB, ok. 38 EUR/os.). Nocleg w hotelu.Dzień 4. Bangkok (Rzeka Kwai). Czas wolny na zakupy i samodzielne zwiedzanie Bangkoku. Dla chę tnych (fakultatywnie - 5200THB/os, ok 145 EUR/os) moż liwoś ć wykupienia 2 dniowej wycieczki z noclegiem nad Rzeką Kwai. Po drodze do prowincji Kanchanburii, odwiedzimy plantacje palm kokosowych, targ wodny Damnoen Saduak oraz Kró lewskie Centrum Rę kodzieł a Tajskiego. Po dotarciu nad rzekę Kwai okazja, by przejś ć się po sł ynnym moś cie. Obiad (fakultatywnie - ok. 10 EUR/os.) w poł oż onej na wodzie restauracji. Nastę pnie wizyta w wiosce sł oni z moż liwoś cią przejaż dż ki (fakultatywnie - ok. 25 EUR/os.). Pó ź niej jaskinia Kao Sai, w któ rej mieś ci się posą g Buddy oraz drewniana czę ś ć mostó w tworzą cych sł ynną "kolej ś mierci". Nastę pnie podró ż ł odzią w gó rę rzeki Kwai do poł oż onego na tratwach hotelu, w któ rym spę dzimy noc w atmosferze egzotycznej dż ungli. Wieczorem kolacja oraz moż liwoś ć udział w pokazie tań có w i muzyki plemienia Monó w (fakultatywnie - ok. 5 EUR/os.).Dzień 5. Bangkok (Rzeka Kwai) - Pattaya. Czę ś ć grupy przebywają ca w Bangkoku po ś niadaniu - transfer do Pattaya. Na Rzece Kwai - po ś niadaniu wyprawa do prawdziwej, tropikalnej dż ungli i wioski Monó w. Po powrocie do hotelu i wykwaterowaniu moż liwoś ć spł ynię cia Rzeką Kwai w kapokach. Nastę pnie wizyta w Parku Narodowym Erewan z najpię kniejszymi wodospadami Tajlandii. Po obiedzie (fakultatywnie - ok. 10 EUR/os.) w lokalnej restauracji udamy pojedziemy do Pattayi, na kilkudniowy odpoczynek. Nocleg w Pattayi.Dzień 6 - 8. Pattaya. Czas wolny w jednym z najbardziej znanych kurortó w Tajlandii. Plaż owanie i moż liwoś ć wykupienia wycieczek fakultatywnych. Pattaya to popularna miejscowoś ć wypoczynkowa i idealne miejsce dla mił oś nikó w zabawy i ż ycia nocnego. Polecamy ró wnież zwiedzić klasztory buddyjskie Wat Yanasangwararam oraz posą g Big Budda, ską d roztacza się cudowny widok na cał e wybrzeż e. Warto zakosztować masaż u tajskiego oraz obejrzeć walkę boksu tajskiego.Dzień 9.  Pattaya - Bangkok - Warszawa.  Transfer na lotnisko w Bangkoku, zakoń czenie programu i wylot do Polski. Przylot do Polski, w zależ noś ci od rozkł adu lotu, w dniu 9 lub w dniu 10.
Uwaga
  Wię kszoś ć hoteli w Tajlandii wymaga przy zakwaterowaniu gwarancji na poczet ewentualnych kosztó w konsumpcji z mini baru lub innych kosztó w powstał ych na terenie hotelu. Depozyt gwarancyjny przyjmowowany jest w gotó wce (lub ewentualnie kartą kredytową ) w wysokoś ci od 30 USD do 200 USD za pokó j (w zależ noś ci od kategorii hotelu), a zwracany w USD lub w THB przy wykwaterowaniu.
Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia
przelot Polska - Bangkok - Polska z przesiadkamiopł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNWzakwaterowanie w hotelach 4 **** z klimatyzacją ( z wyją tkim hotelu na Rzece Kwai)Wyż wywienie: ś niadania w formie bufetu, moż liwoś ć dopł aty do obiadokolacjitransport klimatyzowanymi autokaramizwiedzanie wg programu, serwis polskoję zycznego pilota
Dodatkowo płatne
obowią zkowe opł ate za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok.  2400 THB na osobę (ok. 65 EUR) jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczkidopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji podró ż ują cy samotnie (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowanadopł ata do obiadokolacjiwycieczek fakultatywnych -  ok. 9500 THB/os. (ok. 275 EUR/os.)miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu
w ję z. polskim
Informacje wizowe
Wizy:
Obywatele polscy zwolnieni są z obowią zku wizowego na pobyty turystyczne nie dł uż sze niż 30 dni. Osoby o niedbał ym i nieestetycznym wyglą dzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.
Przy wjeź dzie wymagany i bezwzglę dnie przestrzegany jest co najmniej 6-miesię czny okres waż noś ci paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii). Niespeł nienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu - osoby takie z reguł y zawracane są do portu macierzystego.
UWAGAUwaga ! Od listopada 2017 obowią zuje cał kowity zakaz wwozu oraz uż ywania e-PAPIEROSÓ W na terenie Tajlandii.
Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wycieczką w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Pattaya

28.06.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 11 km/h
29.06.2021 (wtorek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
28° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 13 km/h
30.06.2021 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 15 km/h
01.07.2021 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 67 %
Wiatr: 14 km/h
02.07.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 70 %
Wiatr: 13 km/h
03.07.2021 (sobota)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
28° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 14 km/h
04.07.2021 (niedziela)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
28° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 70 %
Wiatr: 12 km/h
05.07.2021 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 67 %
Wiatr: 15 km/h
06.07.2021 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
32° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 15 km/h
07.07.2021 (środa)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 66 %
Wiatr: 12 km/h
08.07.2021 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
32° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 66 %
Wiatr: 13 km/h
09.07.2021 (piątek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 17 km/h
10.07.2021 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 67 %
Wiatr: 16 km/h
11.07.2021 (niedziela)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 12 km/h
12.07.2021 (poniedziałek)
Słonecznie
33° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 67 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień wylotu
13.07.2021 (wtorek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
28° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 72 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 2
14.07.2021 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
31° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 71 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 3
15.07.2021 (czwartek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 68 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 4
16.07.2021 (piątek)
Lekki przelotny deszcz
31° C Lekki przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 70 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 5
17.07.2021 (sobota)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 69 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień 6
18.07.2021 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
28° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 73 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 7
19.07.2021 (poniedziałek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 76 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 8
20.07.2021 (wtorek)
Miejscowo lekki deszcz
30° C Miejscowo lekki deszcz
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 75 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień powrotu
21.07.2021 (środa)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 12 km/h
22.07.2021 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 71 %
Wiatr: 13 km/h
23.07.2021 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
28° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 13 km/h
24.07.2021 (sobota)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Lekka mżawka
27° C Lekka mżawka
Wilgotność 71 %
Wiatr: 20 km/h
25.07.2021 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 16 km/h
26.07.2021 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 67 %
Wiatr: 13 km/h
27.07.2021 (wtorek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 68 %
Wiatr: 13 km/h
28.07.2021 (środa)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 16 km/h
29.07.2021 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki deszcz
27° C Lekki deszcz
Wilgotność 72 %
Wiatr: 17 km/h
30.07.2021 (piątek)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 78 %
Wiatr: 21 km/h
31.07.2021 (sobota)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 73 %
Wiatr: 22 km/h
01.08.2021 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 71 %
Wiatr: 19 km/h
02.08.2021 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 16 km/h
03.08.2021 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 76 %
Wiatr: 17 km/h
04.08.2021 (środa)
Lekki przelotny deszcz
31° C Lekki przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 69 %
Wiatr: 14 km/h
05.08.2021 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
31° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 67 %
Wiatr: 13 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Bangkoku

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
33 33 34 35 34 34 33 33 33 33 33 33
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
33 °
33 °
34 °
35 °
34 °
34 °
33 °
33 °
33 °
33 °
33 °
33 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
23 24 26 27 27 26 26 26 25 25 24 22
Temperatura w nocy (°C)
23 °
24 °
26 °
27 °
27 °
26 °
26 °
26 °
25 °
25 °
24 °
22 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 25
 • 25
 • 22
 • 14
 • 12
 • 14
 • 13
 • 8
 • 12
 • 25
 • 29
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 25
 • 25
 • 22
 • 14
 • 12
 • 14
 • 13
 • 8
 • 12
 • 25
 • 29
Średnie
opady (mm)
 • 10
 • 18
 • 47
 • 76
 • 164
 • 139
 • 129
 • 137
 • 255
 • 193
 • 26
 • 6
Średnieopady (mm)
 • 10
 • 18
 • 47
 • 76
 • 164
 • 139
 • 129
 • 137
 • 255
 • 193
 • 26
 • 6
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 17
 • 18
 • 17
 • 18
 • 22
 • 19
 • 5
 • 2
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 3
 • 6
 • 8
 • 17
 • 18
 • 17
 • 18
 • 22
 • 19
 • 5
 • 2