Fostertravel.pl

Rezerwacje

 1. Co zawiera cena wycieczki?

  Najczęściej cena zawiera transport (przelot lub przejazd autokarem), zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wycieczki i opiekę rezydenta. Przy wyborze oferty należy liczyć się z dodatkowymi kosztami – m.in. obowiązkową opłatą lotniskową i dopłatą paliwową.

 2. Kiedy poznam całkowity koszt wycieczki?

  Zazwyczaj w ofercie podana jest cena podstawowa wyjazdu i informacja o istniejących dopłatach. Przechodząc do formularza rezerwacyjnego system wylicza całkowity koszt wycieczki, który Państwo będą obowiązani uiścić decydując się na daną ofertę.

 3. Czy otrzymam informację, kto jest organizatorem wycieczki?

  Tak. Przy wyborze preferowanej oferty nasi konsultanci udzielą szczegółowych informacji na temat Organizatora.

 4. Czy dokonanie rezerwacji kosztuje?

  Nie. Wysyłając formularz rezerwacyjny nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Obowiązek ten pojawia się dopiero w momencie wpłacenia zaliczki i podpisania umowy-zgłoszenia.

 5. Czy mogę dokonać kilka wstępnych rezerwacji jednocześnie?

  Oczywiście istnieje taka możliwość. Nasi konsultanci doradzą, która z wybranych ofert jest najbardziej optymalna do Państwa potrzeb.

 6. Ile mam czasu na opłacenie wycieczki?

  Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego konsultant skontaktuje się z Państwem i ustali dogodny dla obu stron termin zapłaty.

 7. Czy mogę zrezygnować z zakupionej wycieczki?

  Tak, należy jednak liczyć się z obowiązkiem uiszczenia odpowiednich kosztów manipulacyjnych. Przy podpisywaniu umowy-zgłoszenia Klient powinien zapoznać się warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej, zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji.

 8. Czy podając dane osobowe są one bezpieczne?

  Tak, obowiązuje nas Ustawa o ochronie danych osobowych. Konsultantów wiąże umowa poufności, która obliguje ich do nie udostępniania i nie rozpowszechniania Państwa danych.

 9. W jakim przypadku wycieczka może zostać odwołana?

  Jeżeli minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta organizator jest uprawnieniony do odwołania imprezy. W zamian proponujemy Państwu ofertę zastępczą lub niezwłoczny zwrot wpłaconych przez Państwa środków finansowych.

 10. Czy mogę domagać się zwrotu części ceny lub rozwiązania umowy, gdy okaże się, że oferta zawiera wady?

  Uczestnik wycieczki nie może domagać się zwrotu części ceny lub rozwiązania umowy, jeżeli Organizator usunął wady w odpowiednim terminie, a zaistniałe okoliczności nie pociągnęły za sobą specjalnych niedogodności ani dodatkowych kosztów.

 11. W jakich przypadkach Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych?

  Zgodnie z umową o usługach turystycznych Organizator nie odpowiada za niewykonanie takiej umowy w przypadku działania lub zaniechania Klienta, działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań albo zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, lub w przypadku siły wyższej.

Blisko 60 000 ofert
najlepszych biur podróży
Ponad 35 000 opinii
naszych klientów o hotelach
Gwarancja ceny
u nas zawsze najlepsze ceny
Ponad 145 000 klientów
wyjechało z nami od 1998